team

Wie is waar, wanneer?

De indeling voor het schooljaar 2016/2017 ziet er als volgt uit:

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2A Imka Imka Imka Wilma Wilma
1/2B Yvonne Yvonne Yvonne Fabienne Fabienne
1/2C Suzanne Suzanne Ingrid Ingrid Ingrid
1/2D Alma Angele Angele Angele Alma
3 Marjan K Marjan K Marjan K Marjan K Marjan K
4A Carolien Carolien Fabienne Carolien Carolien
4B Pauline Pauline Pauline Maaike Pauline
5 Madelon Madelon Madelon Nathalie Nathalie
6A Martin/Yort* Yort* Martin Martin Martin
6B Sonja Sonja Hanneke Hanneke Hanneke
7 Mirjam Mirjam Mirjam/Vacature Vacature Vacature
8 John/Jill* John/Jill* John John John

* Yort en Jill zijn eindstagiaires van de lerarenopleiding. Op dinsdag staat Yort onder toezicht van Maaike van der Meer

Het team

De verdeling van andere taken in de school ziet er als volgt uit:

Taak/functie Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Bestuurder Peter Peter Peter
Directeur Peter Peter
Adjunct directeur Maaike Maaike Maaike
IB Danielle Danielle Danielle Danielle
RT Marjan S Marjan S
Wilma
Onderwijs- Paul Paul Paul Paul Paul
Assistent
MRT Wilma
Plusklas Mirjam (om de week)
Ontwikkeling creatief leren Mirjam (om de week)
Taalklas Fabienne
Gymnastiek Pauline Eigen leerkracht
Administratie Yvonne K Yvonne K Yvonne K
Conciërge Joyce Joyce Joyce