pesten

Wat is plagen?

Bij plagen kun je elkaar aan. De ene keer word je geplaagd en een andere keer plaag jij. Het is niet kwaad bedoeld, maar meer als geintje. Je kunt er zelf om lachen.

Wat is pesten?

Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester heeft een grotere mond, is sterker en anderen kijken tegen hem of haar op. Hij of zij moet dezelfde hebben. De pester wil iemand expres kwetsen of pijn doen.

Vormen van pesten

Dit is een rijtje met voorbeelden van pesten:

 • Genegeerd worden
 • Niemand wil naast je zitten.
 • Er wordt niet naar je geluisterd.
 • Ze maken je belachelijk.
 • Je krijgt duwen en porren.
 • Ze maken grapjes over je.
 • Je wordt uitgescholden.
 • Je wordt uitgelachen.
 • Ze maken je spullen kapot.
 • Ze pakken je spullen af.
 • Ze roddelen over je
 • Je wordt opgewacht of achtervolgd.
 • Je wordt geslagen of geschopt.

De gevolgen van pesten:

Voor de pestkop:

 • is uiteindelijk alleen, hij/zij lijkt vrienden te hebben maar heeft ze niet
 • ontwikkelt verkeerde sociale vaardigheden en kan daardoor moeilijkheden krijgen in het omgaan met andere mensen, met name op latere leeftijd
 • een verhoogde kans om later in het criminele circuit terecht te komen

Voor de gepeste:

 • angst om naar school te gaan
 • is onzeker
 • voelt zich eenzaam
 • ontwikkelt verkeerde sociale vaardigheden ( durft geen mening meer te hebben)
 • krijgt als gevolg van het pesten een negatief zelfbeeld ( denkt niets goed meer over zichzelf)
 • is vaak ziek, krijgt als gevolg van het pesten lichamelijk en geestelijke klachten, resultaten op school kunnen achteruit gaan.
 • Depressie

Wat kan je doen als je kind gepest wordt?

 • Neem serieus wat je kind zegt! Geef je kind steun en begrip, kinderen vinden het moeilijk om te vertellen dat ze gepest worden
 • Probeer je mening voor jezelf te jouden
 • Voorkom uitspraken als: “het zijn ook rotmeiden’ of ‘je moet beter voor jezelf opkomen’
 • Vraag door, luister: “waar is het gebeurd, wat deed jij toen, wat zou je willen doen, hoe voelde je je ?, wat deden anderen? ‘
 • Onderzoek samen wat je kind zelf kan doen om uit de situatie te komen. Steun hem of haar hierin
 • Geef vertrouwen, onderneem alleen in overleg met je kind actie
 • De ouders van de pester opzoeken is een mogelijkheid, in de praktijk blijkt dit niet altijd zo effectief. Meestal kiezen ouders de kant van hun kind.
 • Praat met de leerkracht: en vraag wat op school gedaan kan worden. Geef de school niet de schuld maar ga samen op zoek naar een oplossing voor het pestprobleem.
 • Wat als je vindt dat er onvoldoende gehoor voor het probleem is? Neem dan weer contact op met de leerkracht ( ga niet afwachten) of met de bouwcoördinator. Als je nog steeds niet tevreden bent kan je ook contact opnemen met de directeur.

Wat als je kind pest?

Als ouder komt het vaak niet in je op dat jouw kind een pestkop kan zijn. Hoe reageer je als blijkt dat dat wel zo is? De leerkracht belt op en vertelt dat er een klacht binnen is gekomen . Jouw kind is een pester?

Verbergen van pestgedrag

Pestkoppen zijn goed in het verbergen van hun pestgedrag. Kinderen spreken er nauwelijks met hun ouders over (op de basisschool slechts een kwart, op het voortgezet onderwijs slechts een zevende). Misschien geloof je het niet of kun je het je niet voorstellen dat jouw kind pest.

Als je kind pest: Hoe kun je reageren?

Je hebt ontdekt dat jouw kind pest of meepest. Schrik, ongeloof en ontkenning zijn heel begrijpelijke reacties als ouder. Als je bekomen bent van de schrik wat kun je dan doen?

 • Ontken niet meteen wat je kind doet. “Zo is mijn kind niet”. Kinderen laten heel verschillend gedrag zien in verschillende situaties. Pestkoppen gedragen zich thuis anders dan op school.
 • Ga het gepeste kind niet beschuldigen; “Ze gedraagt zich ook raar”., of, anderen doen het ook, of ze vraagt erom. Of je leerkracht moet jou altijd hebben terwijl andere kinderen het ook doen.
 • Praat met je kind over wat er gebeurt. Je kind zal zijn gedrag waarschijnlijk goedpraten: “Het was maar een geintje”. “Zij vraagt er ook om met die stomme kleren”. “Hij heeft mijn spullen ook kapotgemaakt”. Je kunt aangeven dat hoe een ander kind zich ook gedraagt of eruit ziet, dit is nooit een reden om gepest te worden.
 • Praat met je kind over de gevolgen: een gepest kind heeft verdriet en pijn van het pesten. Gepeste kinderen worden bang en ontwikkelen faalangst. Soms hebben gepeste kinderen de rest van hun leven last van de gevolgen van het pesten. Maak je kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Pestkoppen hebben vaak geen idee wat zij anderen aandoen.
 • Laat je kind merken dat je het pesten serieus neemt en dat je vindt dat pesten niet mag.
 • Neem contact op met de school, zeker als je merkt dat het pesten doorgaat. Bespreek met je kind dat je dit gaat doen omdat je wilt dat het goedgemaakt wordt, herstelt.

Een aantal andere algemene tips

 • Leer je kinderen zich in te leven in anderen en rekening te houden met anderen.
 • Vertel hoe belangrijk je het vindt dat kinderen met elkaar samenwerken en dat alle kinderen zich veilig moeten kunnen voelen!
 • Als je hoort of ziet dat er kinderen worden gepest op school, ook al hebben je eigen kinderen er niet mee te maken, zoek dan contact met de school. Voor de school is het moeilijk om pesten te signaleren. De leerkrachten hebben de hulp van de ouders hierbij nodig.

PESTEN

Het begint zo klein,

totdat alles anders blijkt te zijn.

Ze doen het voor de ”gein”,
zolang ze zelf maar ”stoer” genoeg zijn.

Pesters hebben geen hart,
eigenlijk een stelletje nietsnutten apart.

Heel je leven wordt op zijn kop gezet,
over met de pret.

Als je nu nog denkt dat pesten leuk is,
heb je het mis.

Pesten is gewoon zó stom,
als je pest ben je pas echt dom.

Liesl
12 jaar