over De Werf

Algemeen bijzonder

De Werf is een algemeen bijzondere basisschool. Algemeen geeft aan dat de school geen religieuze, maar een algemene, in ons geval pedagogische grondslag heeft. Bijzonder wil zeggen dat de school vanwege deze grondslag een eigen bestuur heeft en niet onder bestuur van de gemeente valt. De school wordt namelijk bestuurd door de Schoolvereniging voor Onderwijs op Grondslag van Vrije Persoonlijkheidsvorming.

De schoolvlag

De schoolvlag, een T-figuur in een cirkel, symboliseert de filosofie van dr. Schoenmaekers, die ten grondslag ligt aan het persoonlijkheidsonderwijs: de filosofie van de tegendelige houding. In deze filosofie kent de letter T, de Tau-figuur genoemd, een horizontale en een verticale lijn. Deze lijnen staan met elkaar in verbinding en vormen zo elkaars aanvullende tegendelen. Beide hebben elkaar nodig om de letter te kunnen vormen. Zo is het ook op school. Leerkrachten en kinderen hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren, maar ieder heeft zijn specifieke rol. De verticale lijn in de letter staat voor actief, scheppend; de horizontale lijn staat voor passief, ontvangend. Op school vertegenwoordigt de leerkracht vaak de verticale lijn en het kind de horizontale lijn. De leerkracht schept de sfeer en de voorwaarden zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen. De tegendelige verhouding is echter ook omkeerbaar. De leerkracht moet soms ‘passief’ zijn en kinderen observeren om met hun aanleg bekend te worden. Kinderen moeten de kans krijgen creatief en onderzoekend te zijn, verticaal dus. Ook bij de begrippen vrijheid en verantwoordelijkheid is er duidelijk sprake van tegendelige verhoudingen. Als we vrijheid op de horizontale lijn plaatsen, dan zal deze op de verticale lijn doorkruist moeten worden door verantwoordelijkheid om evenwicht te krijgen. Vrijheid wordt begrensd door verantwoordelijkheid, maar dit geldt ook omgekeerd: om verantwoordelijkheid te kunnen dragen is vrijheid nodig. De eenheid, het samenspel tussen leerkrachten en kinderen, maar ook tussen kinderen onderling, wordt in de cirkelfiguur uitgedrukt.