ouderparticipatie

Ouderhulp

Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de jeugd van de kinderen. Op De Werf vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school. Eén van de manieren om ouders te betrekken is het inschakelen van ouderhulp, die bij ons op school een belangrijke plaats inneemt. Dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school. Jaarlijks zijn vele ouders actief bij het ondersteunen van excursies, spelletjes, festiviteiten, het documentatiecentrum, schoolsporten, projecten en klussen.

Op De Werf kennen we verschillende vormen van ouderhulp:

  • Incidentele hulp bij groepsactiviteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals excursies, projecten en schoonmaken. Voor deze activiteiten worden ouders vaak rechtstreeks door de groepsleerkracht benaderd of kunnen zij zich via lijsten bij de deur van het lokaal inschrijven.
  • Incidentele hulp bij groepsoverstijgende activiteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals Sinterklaas, kerst en de kinderboekenweek.
  • Structurele hulp bij regelmatig terugkerende groepsoverstijgende activiteiten, zoals de luizenbrigade, het schoolpleinonderhoud, de klussengroep en de documentatiewerkgroep.