leefstijl

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen moeten op school leren rekenen, schrijven en lezen, maar er is meer.

Sociaal-emotionele vaardigheden zoals inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid en probleemoplossend vermogen zijn ook belangrijk voor het (latere) functioneren in de maatschappij. Kinderen opvoeden met normen en waarden en trainen in de daarmee samenhangende vaardigheden begint bij de ouders. Om de kinderen zich tot gezonde, weerbare en mentaal stevige mensen te laten ontwikkelen, besteden wij ook op school aandacht aan sociale vaardigheden. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

In alle groepen werken wij daarom met een methodische opbouw van lessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Leefstijl’. Deze methode bestaat uit lessen waarin belangrijke begrippen en waarden aan bod komen als zelfdiscipline, zelfrespect, respect voor gevoelens en meningen van anderen, solidariteit, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, communicatie en betrouwbaarheid. Aan de hand van het groepsgedrag worden positieve en negatieve ontwikkelingen besproken. De kinderen leren sociale vaardigheden via (rollen)spelletjes, gesprekken, schrijf- en tekenopdrachten. Deze lessen zijn hele bijzondere en waardevolle momenten voor de groep, waarin de kinderen leren om hun eigen gedrag en dat van anderen te analyseren. Zo worden zij zich meer bewust van hun plaats in de groep en van hun eigen handelen. Hierna volgt de weg naar een gezamenlijk gekozen oplossing, waarbij ze proberen om constructief te denken en te handelen.