klachtenregeling

Indien de afhandeling van een probleem niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De Werf heeft zich aan gesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Deze klachtenregeling ligt ter inzage op school.

Als u een officiële klacht heeft, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon op De Werf. Zij fungeert als aanspreekpunt bij klachten. Zij kan u adviseren, begeleiden en zorgt eventueel voor bemiddeling. Uiteraard is de vertrouwenspersoon verplicht tot geheimhouding. De intern begeleider is door het bestuur aangewezen als de vertrouwenspersoon.