geschiedenis

De geschiedenis

De schoolvereniging is in 1929 opgericht uit onvrede met het toen algemeen gehanteerde klassikale onderwijssysteem. De oprichters, ware idealisten, wilden meer ontplooiingsmogelijkheden voor hun kinderen. Zij zochten naar een systeem waarin kinderen leren samen te werken, zelfstandig te worden, vrijheid te hanteren, creatief te zijn bij het bedenken van oplossingen; kortom een systeem waarbij rekening wordt gehouden met de eigen persoonlijkheid. Uiteindelijk kozen de oprichters voor het persoonlijkheidsonderwijs, zoals dat toen door de Amsterdamse onderwijzer Groeneweg werd gegeven. Dit onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind.

Het spreekt voor zich dat dit onderwijs niet statisch is maar met zijn tijd meegaat. Dit is de reden dat de uitgangspunten van het persoonlijkheidsonderwijs nog steeds van toepassing zijn, maar ze zijn uiteraard aangepast aan deze tijd. Het heeft overigens tien jaar geduurd voordat de toenmalige Libertaire school daadwerkelijk van start kon gaan. De oprichters hebben er voor hun eigen kinderen dus weinig aan gehad. Bij het betreden van het huidige schoolgebouw in 1959 werd de naam van de school omgedoopt in De Werf.