buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Freekids verzorgt als vaste kinderopvangpartner van OBS De Werf de voorschoolse- en naschoolse opvang voor de kinderen. Opvang en onderwijs gaan hand in hand. FreeKids sluit aan bij de kernwaarden van De Werf en waar dat kan, dragen we er in onze activiteiten aan bij. Daarnaast werken de leerkrachten van de school en de pedagogisch medewerkers van FreeKids samen. Freekids ziet het als een mooie uitdaging om samen met de school doelen op te stellen en deze na te leven om zo de kwaliteit van het IKC en de begeleiding van kinderen te waarborgen. Bij Freekids bieden we Voorschoolse- en Buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie over FreeKids klik hier.

Drie andere opvangorganisaties waar u gebruik van zou kunnen maken zijn:

  • Babino
  • Pip & Syl
  • Tinteltuin.

Als ouders kunt u de organisatie kiezen die u het best bij uw kind vindt passen. Alle kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, moeten zich na schooltijd in de speelzaal verzamelen. De medewerkers van de verschillende organisaties halen de kinderen daar op. De directeur is het aanspreekpunt voor de buitenschoolse opvang.

Adressen

FreeKids

KindZorg/FreeKids
Provincialeweg 180
1506 MG Zaandam
088-1919190
www.freekids.nl

Babino

BSO De Zoeker
Fortuinweg 12
1544 VX Zaandijk
Telefoon: 06 46 84 84 39
www.babino.nl

Pip en Syl

Lagedijk 45
1544 BC Zaandijk
06-50584184
www.pipensyl.nl

Tinteltuin

TT. Vasumweg 44
1033 SC Amsterdam
0800-4422345
www.tinteltuin.nl