buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Freekids verzorgt als vaste kinderopvangpartner van OBS De Werf de voorschoolse- en naschoolse opvang voor de kinderen. Opvang en onderwijs gaan hand in hand. FreeKids sluit aan bij de kernwaarden van De Werf en waar dat kan, dragen we er in onze activiteiten aan bij. Daarnaast werken de leerkrachten van de school en de pedagogisch medewerkers van FreeKids samen. Freekids ziet het als een mooie uitdaging om samen met de school doelen op te stellen en deze na te leven om zo de kwaliteit van het IKC en de begeleiding van kinderen te waarborgen. Bij Freekids bieden we Voorschoolse- en Buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie over FreeKids klik hier.