bestuur

Bestuur

Basisschool De Werf is in het verleden opgericht door een groep ouders. De organisatievorm was dan ook gevormd in een vereniging. In een vereniging zitten leden die samenwerken aan een door hen gesteld doel. Dat doel was de school. Vandaag de dag hebben de ouders nog een belangrijke rol binnen de school. Echter de vereniging is omgezet naar een stichting, deze kent geen leden. Dat betekent niet dat de ouders geen rol van betekenis meer spelen op De Werf. Integendeel. Samenwerking tussen De Werf en de ouders zit diep in De Werf. Op dit moment is de directeur ook de bestuurder van De Werf. Het bestuur van de school wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. En natuurlijk door de MR.

Jaarverslag 2015 (pdf)

Open verslag ALV 2014 (pdf)

Open bestuursverslag 2013 (pdf)

Download presentatie jaarverslag 2013 (pdf)

Raad van Toezicht

Edith Pals, getrouwd met Johan Nieuwenhuizen; samen hebben wij drie kinderen (Jelle 20, Thijs 18 en Sanne Maaike 12) alle drie oud Werf leerlingen.  Als teamleider bovenbouw beroepsgerichte leerweg werk ik bij het Trinitascollege in Heerhugowaard, op de vmbo locatie Johannes Bosco. Mijn ambitie is: op gepaste afstand mede vormgeven aan het nieuw te ontwikkelen Integraal Kindcentrum (IKC), met oog voor de gewenste onderwijskwaliteit en het behouden van de eigen “Werf- identiteit”. Mijn enthousiasme, passie voor het onderwijs, kennis, ervaringen binnen het onderwijs en de ervaring als Werfouder leveren een positieve bijdrage aan het kunnen uitoefen van mijn rol als lid van de RvT van ‘De Werf’.

Mark van Giessen, getrouwd, 2 kinderen (2jr/6j), directeur-eigenaar van een accountantskantoor in Amsterdam, docent en een aantal bestuurlijke functies. Ken het onderwijs o.m. doordat ik accountant ben van twee scholengemeenschappen in Haarlem en een samenwerkingsverband van VO-scholen in Zuid Kennermerland. Ambitie is een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de school met behoud van haar identiteit en waarbij kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel staat.