aansluiting VO

Naar het voortgezet onderwijs

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van groep 8 geïnformeerd over de procedure met betrekking tot de schoolkeuze. Ook krijgen de kinderen een informatieboekje mee naar huis over het voortgezet onderwijs (VO) in de Zaanstreek. Om zowel ouders als kinderen een goed beeld te geven van de verschillende mogelijkheden, verzorgen de VO-scholen open avonden.

Wanneer de schoolkeuze gemaakt is, kunt u uw kind aanmelden bij de VO-school van uw keuze. Wij beschikken over inschrijfformulieren, die wij met aanvullende informatie naar de diverse scholen verzenden. Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar worden alle leerlingen met de brugklascoördinatoren van de betreffende scholen doorgesproken.