Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:  8:30 uur – 14:00 uur

De school is ’s ochtends open vanaf 08:15 uur. Om 8:30 uur gaat de bel op de Koperslagerstraat en starten wij met de lessen. Wij vragen u om dan de school te verlaten en om niet in de gangen bij de lokalen te blijven staan.

Omdat sommige ouders kinderen hebben op beide locaties is er voor hen ruimte in tijd gecreëerd. Zo mogen de kinderen van de groepen 1/2 tot 8:40 uur binnenstromen. Ook mogen zij tot 14:15 uur opgehaald worden.